Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA SOUKROMÍ

Datum účinnosti: 1.6.2019

 

 

     1        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1.1     Společnost ELITOO s.r.o., se sídlem 17.listopadu 220, Červený Kostelec 549 41, IČO: 09566147, vedena u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 46357,  (dále jen „Elitoo“, „Glano“ nebo „my“) se zavazuje chránit osobní údaje svých zákazníků v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme osobní údaje našich zákazníků během přístupu na naše webové stránky a/nebo při nákupu našeho zboží.

 

2        ÚDAJE, KTERÉ O VÁS MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT

2.1        Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

 1. a)        Osobní údaje, které poskytnete vyplněním formulářů na webových stránkách. To zahrnuje informace poskytnuté při registraci k používání webových stránek nebo zadání objednávky prostřednictvím webových stránek. Můžeme vás také požádat o osobní informace, když ohlásíte problém s webovou stránkou.
 2. b)       Pokud nás budete kontaktovat, můžeme tuto korespondenci zaznamenávat.
 3. c)        Pokud nám zavoláte, můžeme záznamy o volání uchovat za účelem školení.
 4. d)       Můžeme vás také požádat o vyplnění průzkumných dotazníků, které používáme pro výzkumné účely, i když na ně reagovat nemusíte.
 5. e)        Podrobnosti o transakcích, které provádíte prostřednictvím webových stránek a o plnění vašich objednávek.
 6. f)        Podrobnosti o vašich návštěvách na webových stránkách, včetně dat o návštěvnosti, údajů o poloze, weblogů a dalších komunikačních dat.

 

3        ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ 

3.1        Vaše údaje používáme těmito způsoby:

 1. a)        k registraci a udělení přístupu k vašemu účtu, zaplacení objednaného zboží a dodání objednaného zboží.
 2. b)       K zajištění, aby vám byl na počítači obsah webových stránek co nejúčinněji prezentován.
 3. c)        Za účelem poskytnutí informací o zboží, které od nás požadujete nebo o kterém se domníváme, že by vás mohlo zajímat, pokud jste souhlasili s tím, abyste byli za těmito účely kontaktováni.
 4. d)       K plnění našich závazků vyplývajících z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi, včetně doručování zboží třetí stranou a zpracování plateb třetí stranou.
 5. e)        K využití interaktivních funkcí našich webových stránek, pokud se k tomu rozhodnete.
 6. f)        K upozornění na změny na webových stránkách.

 

4        IP ADRESY A COOKIES

4.1        Pro účely analýzy vašich návštěv na našich webových stránkách shromažďujeme také soubory cookie (soubory uložené na vašem zařízení). Povolením souborů cookie ve vašem prohlížeči jste pro tento účel vyjádřili svůj souhlas s naším sběrem souborů cookie. Používáme následující typy souborů cookie: (i) základní soubory cookie, které jsou nezbytné k poskytování přístupu k našim webovým stránkám; (ii) funkční soubory cookie, které jsou zásadní pro správné fungování našich webových stránek (pokud jsou tyto cookies zakázány, naše webové stránky nemusí fungovat správně); (iii) soubory performance cookie, které vás osobně neidentifikují (dokud nezadáte identifikační údaje v žádné z našich formulářů), ale pomáhají nám přizpůsobit váš obsah v souladu s vašimi činnostmi na našich webových stránkách; a (iv) soubory cookie pro cílení/inzerci, které pomáhají cílit a zvyšovat relevanci inzerce pro návštěvníky našich webových stránek.

4.2        Používáme také služby Google Analytics a podobné služby, které shromažďují soubory cookie třetích stran („Analytika třetích stran“). Informace o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) vygenerované soubory cookie mohou být přenášeny a ukládány analytikou třetích stran na servery ve Spojených státech. Analytika třetích stran použije tyto informace k posouzení vašeho užívání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek provozovatelům webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Analytika třetích stran může tyto informace také předávat třetím stranám, je-li to zákonem požadováno, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem analytiky třetích stran. Analytika třetích stran nebude asociovat vaši adresu IP ani jiné soubory cookie s jinými údaji. Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči, avšak uvědomte si prosím, že pokud to uděláte, nemusíte získat plnou funkcionalitu tohoto webu. Použitím našich webových stránek souhlasíte se zpracováváním vašich údajů třetí stranou výše uvedeným způsobem a za výše uvedeným účelem. Další zásady Google naleznete na adrese: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. 

 4.3        Shromažďování souborů cookie může být zastaveno resetováním prohlížeče; Pokud však soubory cookies vypnete, funkčnost naší platformy může být omezena (tj. v případě nezbytných souborů cookie nemusíte mít k našim webovým stránkám přístup).

 4.4        Naše webové stránky a komunikace vytvořené z používání webových stránek a/nebo nákupu našeho zboží, jako jsou propagační e-maily, mohou obsahovat elektronické obrázky známé jako "webové majáky". Webové majáky obvykle fungují ve spojení se soubory cookies a můžeme je používat stejně jako cookies (viz výše).

 

5        PŘÍMÝ MARKETING

5.1        Souhlasíte s tím, že můžeme také použít vaše elektronické kontaktní údaje, které mohou být odvozeny od vašeho předchozího užití webových stránek, nebo povolit vybraným třetím stranám, aby tyto údaje použily k tomu, aby vás prostřednictvím elektronických prostředků (e-mail, SMS) kontaktovali s informacemi o zboží a službách. Marketingové komunikace můžete zrušit zakázáním této funkce prostřednictvím odkazu k odhlášení, který je uveden v každém e-mailu, který obdržíte.

 

6        SDÍLENÍ DAT

6.1        Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, kterým se dokončí registrační proces na webové stránce, nebo zadáním příslušné objednávky zboží společnosti Glano, nám poskytnete výslovný souhlas se sdílením svých osobních údajů s třetími stranami, jako je (i) jakýkoliv člen naší skupiny, což znamená naše dceřiné společnosti, pobočky, naše hlavní holdingová společnost a její dceřiné společnosti; (ii) hostující poskytovatelé; (iii) reklamní partneři; (iv) partneři poskytující služby za účelem plnění smlouvy, poskytovatelé dopravních služeb a plateb; a tyto strany budou pak zpracovávat vaše data (jako („zpracovatelé“). Jacíkoliv takoví zpracovatelé budou k dispozici na našich webových stránkách a vy souhlasíte s tím, že zpracovatelé budou získávat, shromažďovat, distribuovat, zaznamenávat, organizovat, upravovat nebo měnit, vyhledávat, konzultovat, sjednocovat, kombinovat, přenášet, používat, ukládat, blokovat, ničit a spravovat přeshraniční tok osobních údajů.

6.2        Vaše data můžeme sdílet:

 1. a)        V případě, že budeme prodávat nebo kupovat jakoukoli firmu nebo majetek, v kterémžto případě můžeme vaše osobní údaje sdělit potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takové obchodní činnosti nebo majetku.
 2. b)       Pokud jsou společnost Glano nebo v podstatě veškerá její aktiva nabyta třetí stranou, budou jedním z převáděných aktiv osobní údaje uchovávané o jejích zákaznících.
 3. c)        Pokud máme povinnost zveřejnit, sdělit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom vyhověli jakýmkoli zákonným závazkům nebo abychom prosazovali nebo uplatňovali naše smluvní podmínky a další dohody; nebo za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Glano, našich zákazníků nebo třetích stran. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.
 4. d)       Pokud je v příslušných právních předpisech zveřejňování osobních údajů výslovně povoleno. 

 

7        ULOŽENÍ ÚDAJŮ

7.1        Souhlasíte s tím, že údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být přenášeny a ukládány na místo určení mimo evropský hospodářský prostor („EHP“). Mohou být zpracovávána pracovníky pracujícími mimo EHP, kteří pracují pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Tito pracovníci mohou být, kromě dalšího, najati za účelem splnění vaší objednávky, zpracovávání údajů o vašich platbách a poskytování podpůrných služeb. Předložením vašich osobních údajů souhlasíte s jejich přenosem, ukládáním nebo zpracováváním. Podnikneme veškeré kroky, které budou přiměřeným způsobem nutné pro zajištění toho, aby s vašimi údaji bylo nakládáno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

8        ZABEZPEČENÍ

8.1        Dbáme o bezpečné ukládání vašich údajů. Proto jsme provedli fyzická, technická a organizační opatření a plány na ochranu a zabezpečení shromážděných údajů (které vás však nezbavují vaší povinnosti podniknout řádná opatření k zajištění vašich údajů, zejména v případě jejich přenosu). Cílem je znemožnit neoprávněné nebo protiprávní zpracování vašich osobních údajů nebo zabránit náhodnému, neoprávněnému nebo protiprávnímu přístupu, použití, přenosu, zpracování, kopírování, převodu, změně, ztrátě nebo poškození vašich údajů. Navzdory všem snahám dodržovat pravidla stanovená v platných právních předpisech není možné zajistit bezpečnost vašich údajů, pokud jsou přenášena nebo předávána nezabezpečeným způsobem.

8.2        Tam, kde jsme vám dali (nebo jste si vybrali) heslo, které vám umožňuje přístup do určitých částí webových stránek, jste odpovědni za to, aby toto heslo bylo důvěrné. Žádáme vás, abyste s nikým heslo nesdíleli.

8.3        Přenos informací prostřednictvím internetu bohužel není úplně bezpečný. Ačkoliv učiníme vše, co bude v našich silách, abychom vaše údaje ochránili, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na naši webovou stránku, a jakýkoliv přenos je proto na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše údaje obdržíme, budeme používat přísné postupy a bezpečnostní funkce, abychom se pokusili zabránit v neoprávněném přístupu.

 

9        VAŠE PRÁVA

9.1      Po přihlášení k účtu Groves můžete údaje, které jste nám sdělili, upravit nebo mazat (s výjimkou fakturačních údajů, které nelze z důvodu fakturace upravit). Svou registraci můžete zcela zrušit, požádat o změnu údajů nebo se odhlásit z jakékoli marketingové komunikace z naší strany nebo ze strany vybraných třetích stran zasláním e-mailu na info@glano.cz.

9.2        Máte právo požádat nás, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro obchodní účely. Obvykle vás budeme informovat (před shromažďováním vašich údajů), že hodláme vaše údaje používat pro tyto účely, nebo když budeme mít v úmyslu sdělit vaše informace jakékoliv třetí straně pro tyto účely. Můžete uplatnit své právo na zabránění v takovém zpracování zaškrtnutím určitých políček na formulářích, které používáme pro zjišťování vašich údajů. Můžete také kdykoliv uplatnit právo odesláním e-mailu na info@glano.cz.

9.3        Máte právo na přístup k informacím, které jsou o vás vedeny. Vaše právo na přístup může být uplatněno v souladu s platnými zákony. Pokud jsou však žádosti z vaší strany zjevně neopodstatněné, nadměrné nebo opakované, můžeme:

 1. a)        účtovat přiměřený poplatek s ohledem na administrativní náklady spojené s přijetím požadovaných opatření; nebo

        b)       odmítnout na žádost reagovat.

9.4        Pokud máte pocit, že vaše údaje byly zpracovány protiprávně, kontaktujte nás na adrese info@glano.cz a my se zavazujeme k vyřešení problému. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu Úřad pro ochranu osobních údajů ve České republice.

9.5        Webové stránky mohou příležitostně obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerenty a přidružené subjekty. Jestliže využijete odkaz na jakoukoliv z těchto webových stránek, pamatujte na to, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, a že nemusíme přijmout odpovědnost nebo ručení za tyto zásady. Prosíme, abyste si před zadáním jakýchkoliv osobních údajů na tyto webové stránky pročetli tyto zásady.

9.6        Informace o vás zpracováváme v souladu s tímto ustanovením 7 obchodních podmínek. Využíváním naší webové stránky, případně uzavřením smlouvy s tímto zpracováváním souhlasíte a zaručujete se za to, že veškeré vámi poskytované údaje jsou přesné.

payments
sk-SK
Prihlásenie
zabudnuté heslo
Nemáte ešte účet?Zaregistrujte sa.